قوانین پرداخت مستقیم فاکتور از سایت شخصی ایمان قاسمی

  1. اطلاعات درخواست شما کامل و صحیح وارد نمایید
  2. شماره صورتحساب را بعد از پرداخت نهایی نزد خود نگه دارید تا در صورت لزوم قابل پیگیری باشد
  3. از تمامی درگاه بانک عضو شتاب قابلیت پرداخت وجود دارد
  4. اگر از طریق کارت به کارت یا فیش بانکی اقدام به واریز وجه نموده اید از همین پزداخت مستقیم اطلاعات وارد نماید و در اخر درگاه ثبت فیش را انتخاب نماید

 

شماره کارت جهت واریز:

بانک ملت بنام ایمان قاسمی

شماره حساب : 301101359

شماره کارت : 6104337974756122

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن